KONTAKT

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:

64-100 Leszno

ul.Niemiecka 11/3

 

Mail:

Ryszard Łubniewski - Prezes Zarządu : lubnierys@wp.pl

Dorota Janowska - Sekretarz Zarządu : djanowska@op.pl