Dzień Służby BHP w oddziale leszczyńskim OSPS BHP

2018-09-22

Dnia 20 września 2018 r. odbyło się zebranie plenarne naszych członków. Prezes oddziału OSPS BHP kol. Ryszard Łubniewski serdecznie powitał zaproszonych na spotkanie inspektorów pracy: Panią Danutę Goździewicz Suchanek-kierownika oddziału leszczyńskiego oraz nadinspektora Pana Arkadiusza Jaraczewskiego.  Równie serdecznie powitał uczestników członków naszego oddziału.

 W pierwszej części spotkania prezes oddziału nawiązał do Uchwały Prezydium Rządu z dnia 01 sierpnia 1953 r. w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z mocą obowiązującą od dnia 19 września 1953 r., w której określono organizację i zakres działania służby bhp w zakładzie pracy.

Zjazd OSPS BHP, który odbył się w dniu 10 grudnia 2010 r. bazując na cytowanej wyżej uchwale postanowił, że „Dniem Służby BHP” w Stowarzyszeniu będzie data 19 września.

Kończąc wystąpienie kol. Ryszard Łubniewski z okazji tego szczególnego dla nas Dnia złożył życzenia dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wytrwałości w dążeniu do podnoszenia kultury pracy w swoich zakładach. Życzył również wszystkiego dobrego w życiu osobistym.

Głos zabrała także Pani Danuta Goździewicz Suchanek życząc naszej służbie bhp wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Pani Kierownik Oddziału PIP stwierdziła także, że nasza współpraca  utrzymywana jest na wysokim poziomie z propozycją jej kontynuowania.

W nawiązaniu do powyższego dyplomami uznania za wzorową pracę na rzecz rozwoju naszego oddziału uhonorowano: Agatę Krzywy, Katarzynę Wieczorek Dubską, Katarzynę Krupka, Elżbietę Okręt, Urszulę Beszterda, Waldemara Łozę.

Ponadto w tej części spotkania wręczono legitymacje 6 nowym członkom oddziału .

Druga część spotkania dotyczyła zagadnień RODO w świetle przepisów Kodeksu pracy oraz RODO jako element pracy służby bhp-niezbędne dokumenty. Zagadnienia RODO związane z przepisami prawa pracy przedstawił w formie prezentacji Pan Arkadiusz Jaraczewski - nadinspektor pracy, natomiast część praktyczną dotyczącą RODO w służbie bhp zaprezentowała kol. Katarzyna Wieczorek Dubska - wiceprezes zarządu oddziału.

Spotkanie zaznaczono wysoką frekwencją, w którym uczestniczyły 63 osoby. Dziękujemy.

Zarząd