Informacja ze spotkania Oddziału

2016-04-26

Informacja z kwietniowego  spotkania Oddziału

W dniu 14.04.2016r. w Lesznie w sali "METALPLAST" odbyła się kolejna narda członków Oddziału. Podczas spotaknia Prezes Zarządu  Oddziału OSPSBHP-  Ryszard Łubniewski wygłosił referat okolicznościowy z okazji Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Następnie nadinspektor pracy Arkadiusz Jaraczewski przedstawił prezentację nt. "Wypadków przy pracy" z naszego regionu. "Dobre praktyki BHP " zaprezentował  Bogdan  Ziółek - Wiceprezes Zarządu Oddziału OSPSBHP. Kolejnym tematem poruszanym to "Umowy o pracę na czas określony" przedstawione przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy. Na koniec dyskusja. Wręczono również legitymacje nowym członkom Oddziału. .......