Jubileusz 15-lecia działalności oddziału leszczyńskiego AKWAWIT.

2016-10-27

W dniu 21 października 2016 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji "AKWAWIT" w Lesznie obchodzono Jubileusz 15-lecia działalności oddziału leszczyńskiego w strukturach OSPS BHP.

W uroczystości udział wzięli członkowie naszego Oddziału oraz goście: Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Pani Stanisława Ziółkowska, kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie Pani Danuta Goździewicz-Suchanek oraz nadinspektor Pracy Pan Arkadiusz Jaraczewski. Ponadto uczestniczyli w spotkaniu prezesi oddziałów z Gdańska kol. Marek Nościusz, z Kalisza kol. Piotr Kaczmarek i z Zielonej Góry kol. Jan Kotowski. Uczestników powitał prezes oddziału w Lesznie kol.Ryszard Łubniewski, a następnie w krótkim wystąpieniu przedstawił historię powołania oddziału do działania. Zaznaczył, że w ponad 100 osobowym oddziale 22 osoby mogą pochwalić się  przynależnością do Stowarzyszenia od chwili jego powstania, tj. od dnia 19 listopada 2001 r. Kolejnym punktem obchodów było wręczenie tym 22 koleżankom i kolegom wyróżnień i dyplomów za osiągnięcia w okresie minionych 15 lat pracy.

Po raz pierwszy w historii oddziału Kapituła powołana uchwałą zarządu d/s szczególnych wyróżnień przyznała równorzędne  "LAURY BEZPIECZEŃSTWA"   w  formie statuetek i dyplomów z wyrytym hasłem: SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO (co oznacza: bezpieczeństwo pracy najwyższym prawem niech będzie) za ponadprzeciętny  wkład pracy na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.  W tej kategorii powyższe LAURY wręczono oddziałowi Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie oraz  członkom komitetu założycielskiego oddziału:  Marianowi Łącznemu, Leszkowi Stoińskiemu, Waldemarowi Łozie, Ryszardowi Łubniewskiemu. Podziękowania za 15-letnią przynależność do oddziału formie dyplomów wręczono 18 osobom. Prezesom oddziałów uczestniczących w obchodach wręczono dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią współpracę. Obecny na spotkaniu kol. Henryk Karczowski, były prezes oddziału w Kaliszu otrzymał oddzielne podziękowania za wszczepienie bakcyla stowarzyszeniowego przyspieszającego powołanie oddziału OSPS BHP w Lesznie. 8 osobom wręczono legitymacje członkowskie w związku z wstąpieniem do naszych szeregów. Po tych bardzo sympatycznych chwilach przystąpiono do części konferencyjnej. Naczelnik Wydziału d/s Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji Pani Bogna Lisiecka    z oddziału ZUS w Ostrowie Wlkp omówiła "Prewencję rentową ZUS - rehabilitacja lecznicza". Kol. Piotr Kaczmarek przedstawił ocenę obciążenia mięśniowo-szkieletowego, a kol. Marek Nościusz zaprezentował tematykę "Służba bhp w XXI wieku. Następnie głos zabrała Okręgowa Inspektor Pracy Pani Stanisława Ziółkowska oraz Kierownik Oddziału PIP w Lesznie Pani Danuta Goździewicz Suchanek, które bardzo wysoko oceniły naszą codzienną pracę. Wręczyły też z tego tytułu dyplomy dla członków oddziału. Otrzymaliśmy również z oddziałów Gdańsk i Kalisz statuetkę i dyplom z wyrazami uznania za pracę na rzecz służby bhp.

Spotkanie jubileuszowe podsumował i zakończył kol. Ryszard Łubniewski - prezes oddziału leszczyńskiego.