Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  w  leszczyńskim Oddziale OSPS BHP

2019-02-13

Dnia 07.02. 2019 r. 2018 r. w Sali METALPLAST w Lesznie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, podczas którego dokonano wyboru 3  Delegatów  na Zjazd Krajowy OSPS BHP.

Przed przystąpieniem do realizacji dalszego ciągu spotkania dyplomem „LAUR BEZPIECZEŃSTWA” - jako najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w Oddziale, uhonorowany został kol. Telesfor Knapik, długoletni zasłużony członek naszego Stowarzyszenia.

GRATULUJEMY KOLEDZE I ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA !!

 Po przerwie przystąpiono do II części spotkania o charakterze informacyjno-sprawozdawczym, gdzie przedstawiono działalność Oddziału w 2018 r. oraz omówiono zmiany w prawie pracy obowiązujące od 01 stycznia 2019 r. Prezentację w tym zakresie przygotowali inspektorzy pracy z Oddziału PIP w Lesznie: Pani Alina Suwiczak oraz Pan Przemysław Koronowski. Należy zaznaczyć, że zaproszonymi gośćmi na spotkanie była Pani Danuta Goździewicz Suchanek- kierownik Oddziału PIP w Lesznie oraz nadinspektor Pan Arkadiusz Jaraczewski. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu uczestniczyło 43 członków Oddziału.

                                                                               Zarząd Oddziału