Podsumowanie działalności prewencyjnej OIP w Poznaniu

2020-01-10

Uroczyste wręczenie Honorowych Odznak „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”, wręczenie nagród i wyróżnień pracodawcom uczestniczącym w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagród i wyróżnień w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”, były głównymi wydarzeniami podczas uroczystego podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2019 r.

W uroczystej gali zorganizowanej 22.11.2019 r. w Kolegium Rungego w Poznaniu uczestniczył Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, oraz wręczył przyznane przez Głównego Inspektora Pracy Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”. Odznakami zastali uhonorowani: Sylwester Miszczak, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., oraz Zbigniew Zawitowski, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Politechniki Poznańskiej. W dalszej części uroczystości w okolicznościowym wystąpieniu z okazji jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce, Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu przedstawiła rys historyczny Urzędu od momentu jego powołania do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji inspekcji na obszarze Wielkopolski. Uzupełnieniem wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy była prezentacja okolicznościowego filmu poświęconego historii i współczesności Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejnym punktem gali było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursów, dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy oraz świadectw uczestnictwa w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczyła Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w towarzystwie Hanny Piernik, Zastępcy Dyrektora I Oddziału ZUS w Poznaniu, która wręczyła ufundowane przez ZUS apteczki. Z kolei świadectwa uczestnictwa dla nauczycieli uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” oraz podziękowania dla szkół wręczyła Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w towarzystwie Zbigniewa Talagi, Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu regionalnym w poszczególnych kategoriach zostali : w kategorii pracodawców zatrudniających do 50 pracowników - firma WOOD PAK Sp. z o.o. z Bogusławic, natomiast w kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników – Przedsiębiorstwo DOMBUD z Odolanowa. W kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników pierwsze miejsce przyznano firmie EUROLINE z Leszna. Ponadto przyznano 3 wyróżnienia: w kategorii pracodawców zatrudniających do 50 pracowników przyznano firmie SIMPAX Sp. z o.o. z miejscowości Piaski oraz firmie SINIAT  Sp. z o.o. z Konina, natomiast w kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników przyznano firmie PLASTROL Sp. Jawna J.J Kałuża z Lotynia.

W konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” pierwsze miejsce zajął Paweł Marciniak, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z Bridgestone Poznań Sp. z o.o., drugie Iwona Czajkowska, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu , natomiast trzecie miejsce przyznano Zbigniewowi Zawitowskiemu, Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy Politechniki Poznańskiej. Ponadto przyznano 5 wyróżnień, które otrzymali Grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy z Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

W części artystycznej trio smyczkowe studentek V roku Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zaprezentowało okolicznościową wiązankę utworów polskich kompozytorów.

Wyróżnienie w imieniu dyrektora firmy odbierają kol. Anna  Majorczyk i kol. Wojciech Janura - członkowie naszego Stowarzyszenia.