Podsumowanie konkursu

2017-02-15

Dnia 10 lutego 2017 r. w  leszczyńskim Ratuszu odbyła się regionalna uroczystość wręczenia dyplomów przez Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie Panią Danutę Goździewicz Suchanek pracodawcom uczestnikom ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz programu „Zdobądź dyplom PIP”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie leszczyńskiego oddziału OSPS BHP jako współorganizatorzy oraz zaproszeni goście-przedstawiciele samorządów, związków zawodowych oraz Cechu Rzemiosł Różnych.

Wyróżnionym pracodawcom oraz zaangażowanym w powyższe programy pracownikom służby bhp serdecznie gratulujemy,

                                                                                                           Za Zarząd Oddziału OSPS BHP

                                                                                                            Ryszard Łubniewski - prezes