SPOTKANIE PLENARNE GOSTYŃ 07.10.2017r.

2017-10-11

W dniu 06. 10.2017 r. w siedzibie MANN HUMMEL FT POLAND sp. z o. o. w Gostyniu odbyło się spotkanie członków oddziału leszczyńskiego OSPS BHP, na którym omówiono metody badania wypadków przy pracy oraz przedstawiono dobre praktyki bhp stosowane w tej firmie w zakresie wymagań dotyczących maszyn i urządzeń. W spotkaniu uczestniczyła kierownik Oddziału PIP w Lesznie Pani Danuta Goździewicz-Suchanek.

 

Po przywitaniu zebranych przez prezesa Oddziału OSPS BHP kol. Ryszarda Łubniewskiego przystąpiono do realizacji programu.

Tematykę metod badania wypadków przy pracy przedstawili inspektorzy pracy, Panowie Szymon Andrzejczak i Tomasz Majewski.

W dalszej części spotkania kol. Urszula Beszterda szefowa służby bhp w zakładzie zaprezentowała stosowane dobre praktyki bhp dotyczące maszyn i urządzeń. Z kolei głos zabrała Pani Danuta Goździewicz Suchanek przedstawiając informację dotyczącą współpracy ze służbą bhp w zakresie realizowanych programów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Spotkanie podsumował prezes oddziału kol. Ryszard Łubniewski uznając, iż spełniło założone cele oraz zaapelował do służby bhp o czynne włączenie się do przedstawionych przez Panią kierownik Oddziału PIP propozycji.  

W spotkaniu uczestniczyło 55 osób.  

 

                                                                                                   Zarząd Oddziału OSPS BHP