INFORMACJA ZE SPOTKANIA PLENARNEGO

2018-04-05

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu 26. 04. 2018 r. w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu odbyło się zebranie plenarne, na którym przypomnieliśmy o światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, omówiliśmy zmianę rozporządzenia dot. użytkowania wózków widłowych oraz zbliżające się RODO.

Przy okazji spotkania Prezes Oddziału wręczył listy z podziękowaniem członkom Zarządu poprzedniej kadencji.

Spotkanie wspierali merytorycznie inspektorzy pracy Panowie Arkadiusz Jaraczewski i Piotr Andrzejewski.

Kolejna narada plenarna przewidziana jest na dzień 21. 06. 2018 r. w Lesznie. 

 Zarząd Oddziału OSPS BHP