Spotkanie plenarne

2016-09-28

W dniu 22. 09.2016 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu odbyło się powakacyjne spotkanie członków oddziału leszczyńskiego OSPS BHP, którego celem było omówienie wymogów prawnych przy zatrudnianiu cudzoziemców oraz skatalogowanie zagrożeń występujących w pracy służby bhp jako elementu oceny ryzyka zawodowego na tym stanowisku.

 W spotkaniu uczestniczyła kierownik Oddziału PIP w Lesznie Pani Danuta Goździewicz-Suchanek omawiając bieżące problemy oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli, a także Pani Magdalena Kądzioła Łuczak z działu prawnego tej instytucji przybliżając uczestnikom zasady zatrudniania osób spoza terytorium RP.

Natomiast tematykę dotyczącą zagrożeń w pracy służby bhp omówiła sekretarz naszego zarządu kol. Dorota Janowska.

 ZARZAD OSPSBHP        

PS

W najbliższym czasie umieścimy informację dotyczącą uzgodnień związanych z obchodem 15-lecia działania naszego Oddziału w strukturach OSPS BHP.