Spotkanie w oddziale leszczyńskim OSPS BHP

2018-11-23

Dnia 20 listopada 2018 r. w Sali METALPLAST w Lesznie odbyło się zebranie plenarne naszych członków, które dotyczyło wypadków przy pracy na przykładzie zdarzeń w budownictwie.

Spotkanie otworzył prezes oddziału kol. Ryszard Łubniewski witając obecnych, w tym kierownika oddziału PIP w Lesznie Panią Danutę Goździewicz Suchanek, nadinspektora pracy Pana Arkadiusza Jaraczewskiego, starszych inspektorów pracy-specjalistów Panów Szymona Andrzejczaka i Adama Grzempczyńskiego oraz członków oddziału. Następnie głos zabrała Pani Kierownik oddziału PIP, która w krótkim wystąpieniu nawiązała do wybranej tematyki spotkania. Następnie Inspektorzy-specjaliści w bardzo ciekawy sposób przedstawili powyższe zagadnienie prezentując na ekranie pewne dane statystyczne uzupełnione omówieniem zaistniałych  wypadków, które zdarzają się w budownictwie. Powodowali tym samym wywiązującą się  dyskusję ze słuchaczami.  W ocenie uczestników ( 43 osoby)spotkanie było bardzo dynamiczne i ciekawie przeprowadzone.  Dziękujemy Inspektorom.  

                                                                               Zarząd Oddziału