Spotkanie w oddziale leszczyńskim OSPS BHP 25.04.2019

2019-04-29

Dnia 25 kwietnia 2019 r. odbyło się zebranie plenarne naszych członków. 

Prezes oddziału OSPS BHP kol. Ryszard Łubniewski serdecznie powitał uczestników, w tym:  Panią Danutę Goździewicz Suchanek-kierownika oddziału leszczyńskiego oraz Panią dr Hannę Jarzęcką reprezentującą belgijską firmę VARIPHONE twórcę i producenta profesjonalnych rozwiązań indywidualnych ochron słuchu, a także inspektorów pracy: Szymona Andrzejczaka i Tomasza Majewskiego oraz członków naszego oddziału.

Pierwsza część spotkania dotyczyła obowiązków nakładanych przez  dyrektywę europejską (EU) 2016/425 na producentów, dystrybutorów, wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające przeciwhałasowe środki ochrony indywidualnej oraz krótkie przedstawienie przez Panią dr Hannę Jarzęcką rozwiązań VARIPHONE w kontekście tych wymogów.

Druga część poświęcona wypadkom  przy pracy związana była ze ŚWIATOWYM DNIEM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY, który obchodzony jest każdego roku w dniu 28 kwietnia. Krótką historię powstania tego dnia przedstawiła wiceprezes Zarządu Oddziału OSPS BHP kol. Katarzyna Wieczorek-Dubska. Następnie inspektorzy pracy – Panowie Szymon Andrzejczak i Tomasz Majewski  w formie prezentacji multimedialnej pokazali  materiały, związane z z ciężkimi i śmiertelnymi wypadkami przy pracy zaistniałymi w naszym regionie.

                                                                               Zarząd