Uchwały związane z funkcjonowaniem OSPSBHP w roku 2021

2021-01-27

Zarząd Główny OSPSBHP na posiedzeniu  4 stycznia 2021 r. podjął kilka uchwał związanych z funkcjonowaniem OSPSBHP w roku 2021.

Dotyczą one między innymi:
 - powołania w skład ZG OSPSBHP Krystiana Kwietnia w zamian za Agatę Wanowicz, która w grudniu 2020 r. złożyła rezygnację,
 - zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Zespołu ds. opiniowania projektów aktów prawnych, zgłaszanych do ZG OSPSBHP,
 - podjęcia współpracy ze specjalistą ds. PR i grafikiem, w zakresie opracowania strategii zarządzania wizerunkiem OSPSBHP, a także rebrandingu logo OSPSBHP.

Ponadto, członkowie ZG OSPSBHP uczestniczyli w spotkaniu z wykonawcą nowej strony OSPSBHP, podczas którego omawiano niezbędne do funkcjonowania OSPSBHP narzędzia tej strony. Planowany termin zakończenia prac związanych ze stroną przewidziany jest na koniec stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo. Zarząd Główny OSPSBHP podjął wiele działań, które w przyszłości usprawnią pracę nie tylko ZG, ale przede wszystkim pracę w Oddziałach OSPSBHP. Jednakże bez aktywności Oddziałów, będzie niemożliwe uzyskać właściwy efekt. Dlatego też zwracam się do Państwa z ponowną prośbą o przeprowadzenie działań związanych z:

1)      Uruchomieniem poczty z domeną ospsbhp.pl. Wielokrotnie o to prosiłam, jednakże od niektórych Oddziałów nie ma odzewu. Kierowana do niektórych Oddziałów poczta mailowa wraca z komunikatem, że skrzynka jest przepełniona. Przypomnę, że sukces całej organizacji polega m.in. na jednorodności wizerunku, co niestety       z różnych przyczyn nie funkcjonuje u nas. Z niektórych Oddziałów przesyłacie Państwo korespondencję ze swoich prywatnych lub firmowych adresów, co nie powinno mieć miejsca. Dlatego ponownie apeluję o korzystanie z poczty mailowej z domeną ospsbhp.pl

 

2)      Używaniem jednolitej nazwy Oddziału, zgodnie z naszym Statutem. Niektórzy pomimo, iż wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, używają nazwy np. O/Tarnów, O/Gdańsk, O/Rzeszów…(to tylko kilka przykładów) lub Oddział Tarnów, Oddział Gdańsk, Oddział Rzeszów… - a po winno być: Oddział w Tarnowie, Oddział w Gdańsku, Oddział w Rzeszowie… - to też tylko kilka przykładów.

 

3)      Dokonaniem analizy materiałów umieszczonych na stronie Państwa Oddziałów. Wcześniej również zwracałam się z prośbą o dokonanie przeglądu pod względem usunięcia nieaktualnych materiałów lecz nie wszyscy uwzględnili to w pracy swoich Oddziałów. Niektórzy z Państwa nawet nie korzystają ze strony przygotowanej przez ZG . W niektórych przypadkach Oddziały posiadają swoje strony, na których umieszczane są niewłaściwe treści, które nie nawiązują do ogólnej działalności OSPSBHP. Dlatego też bardzo proszę wszystkich o uzupełnienie danych adresowych i osobowych (członków Zarządu Oddziału oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego na stronie ospsbhp.pl. Ponadto proszę o usunięcie materiałów, zdjęć, które nie mają nic wspólnego z działalnością statutową OSPSBHP, a także przestarzałych komunikatów i życzeń.

Zwracam się do Państwa o podanie nazwisk i kontaktu do osób, które zajmują się administrowaniem Państwa strony, fanpage na Facebooku, Instagramem lub innymi mediami społecznościowymi. Dla tych osób, a także dla członków Zarządu Oddziałów, przygotowujemy cykl szkoleń w zakresie obsługi oraz formuły umieszczania treści.

Jestem przekonana, że tylko dzięki Państwa zaangażowaniu, wspólnie możemy wypracować dobry wizerunek OSPSBHP, jako nie tylko największej  organizacji w Polsce, ale  Organizacji jednorodnej pod każdym względem.

W załączeniu przesyłam też Plan Pracy ZG OSPSBHP na rok 2021. Planując różne przedsięwzięcia zakładamy, że pandemia „odpuści”, ale na wszelki wypadek założyliśmy też spotkania on-line, co również Państwu proponujemy przy opracowywaniu planów pracy.

Wraz z Nowym Rokiem życzę Państwu dużo zdrowia, a także wielu sukcesów w zamierzeniach zawodowych oraz prywatnych.