LAUREACI_NAGRODY LAUR BEZPIECZEŃSTWA

LAUR BEZPIECZEŃSTWA

Nagroda „ LAUR BEZPIECZEŃSTWA” w formie statuetki lub dyplomu  została po raz pierwszy ustanowiona przez Zarząd OSPS BHP w Zielonej Górze dnia 31.03.2014 roku.

 

Na podstawie dotychczasowej współpracy Oddziału OSPS BHP w Lesznie z Oddziałem OSPS BHP w Zielonej Górze za pełną aprobatą pomysłodawcy tej nagrody Zarząd Oddziału leszczyńskiego w czerwcu 2016 roku jednogłośną decyzją ustanowił nagrodę ‘’ LAUR BEZPIECZEŃSTWA’’ jako najwyższe wyróżnienie nadawane przez Oddział OSPS BHP w Lesznie.

Nagroda „ LAUR BEZPIECZEŃSTWA” jest przyznawana dla wyróżniających się pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – członków OSPS BHP, pracodawców oraz osób i organizacji współpracujących  z Oddziałem Stowarzyszenia na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi  środowiska  pracy.

Wyznacznikiem tej nagrody jest wytłoczony  w języku łacińskim napis: SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO

co w tłumaczeniu na język polski oznacza: BEZPIECZEŃSTWO PRACY NAJWYŻSZYM PRAWEM NIECH BĘDZIE.

Ustalono,  że Kapitułę będą tworzyć osoby wyróżnione „ LAUREM BEZPIECZEŃSTWA” , a następnie Kapituła będzie rozszerzana o kolejnych laureatów. W czerwcu 2016 roku na posiedzeniu Zarządu OSPS BHP w Lesznie w ustalono, że „ LAUR BEZPIECZEŃSTWA”  otrzyma grupa inicjatywna, która doprowadziła do założenia Oddziału w dniu 19. 11. 2001 r. i będzie to: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lesznie oraz kol.kol. Małgorzata Hoska, Hanna Maruwka, Marian Łączny, Waldemar Łoza, Ryszard Łubniewski, Leszek Stoiński, Stanisław Więckowski, Bogdan Ziółek.

Ustala się, że w kolejnych latach wręczany będzie jeden LAUR BEZPIECZEŃSTWA w formie statuetki  lub dyplomu (nagroda równorzędna) na podstawie decyzji Kapituły.