Misja i Cele

Lorem Ipsum.

 

Misja i cele

Misja Stowarzyszenia:

Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Cele stowarzyszenia :

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dbałość o zachowanie godności pracownika, służby bezpieczeństwa i higieny racy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

Przyjdź na nasze konferencje i zapisz się!   Zapraszamy